Dopravní den na 1. stupni prověřil znalosti značek, schopnost našich dětí poskytnout 1. pomoc, orientovat se v silničním provozu i zásady pro správný pohyb na chodníku i mimo něj. Všech 12 družstev se aktivně zapojilo a plnilo zadané úkoly. 3 nejlepší skupiny získaly zaslouženou odměnu. Už teď se těšíme na příští ročník.

Mgr. Simona Klánová