Děkujeme vedení obce Krásný Dvůr za poskytnutí materiálu (štěrkopísek, dlaždice) k realizaci vytvoření přírodní učebny a úpravu kompostéru v areálu školy.