Po delší „covidové“ odmlce proběhlo na zámku v Krásném Dvoře Vítání nově narozených občánků. Žáci z 2.třídy si k této příležitosti připravili literárně hudební pásmo.

Mgr. Věra Purnochová