Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z organizačně technických důvodů (úspora energie) na pátek 18. 11. 2022 volný den.

Uzavřena bude základní škola, mateřská škola i školní družina.

Žáci i rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně 24. 10. 2022. 

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele. 

 

Mgr. Ivana Bejčková