Po dlouhé době jsme se s 2. stupněm vydali do historické budovy žateckého divadla, kde na nás čekal program divadla VeTři.  Představení neslo název Prevence tak trochu jinak….(problematika drogových závislostí). Ačkoliv se může zdát, že představení bylo nudnou přednáškou na téma drogy, nebylo tomu tak. Herci zapojili do své hry i děti (dokonce i naši paní učitelku😊) a vyobrazili ve svém představení to, jak většinou skončí drogově závislí lidé. Publikum se během hodiny přesunulo od smíchu k zaraženému tichu, neboť na konci si všichni uvědomili, že téma je vážnější, než se zpočátku zdálo.

Mgr. Petra Koucká