Letošní školní rok, se mateřská škola poprvé zapojila do projektu ,,Se Sokolem do života. “
Tento projekt rozvíjí u dětí předškolního věku pohybovou gramotnost a lásku k pohybu.
Jak nám to jde u nejmenších Krtečků, se můžete podívat. Za každý splněný úkol a osvojení dovedností, získávají děti samolepky do sešitu. My už máme 2 🍀.

Bc. Monika Bartušková, Dis.