Nové interaktivní tabule byly nainstalovány v učebnách 1. a 9. ročníku. Výuka může být znovu o kousek zábavnější :-). Ve škole tak nyní máme interaktivní tabule v osmi učebnách. V dalších dvou učebnách je možnost dětem látku promítat. Na podzim je v plánu osazení poslední „beztechnikové“ třídy :-).