Tento týden jsme si povídali o naší Zemi, která bude mít v sobotu svátek. Už víme, jak Zemi můžeme škodit, ale i pomáhat. Víme, jak třídit odpad a kam vyhodit věci, které již nepotřebujeme. Ve středu jsme s paní Zárubovou plnili úkoly při cestě parkem.

Ivana Lněníčková