Žáci druhého stupně si pro své prvostupňové kolegy připravili naučnou stezku na téma příroda a ekologie. Na čtyřech stanovištích děti plnily celkem dvanáct úkolů, například zvažovaly dobu rozkladu odpadu, seznámily se s invazními druhy živočichů i rostlin, nebo se dozvěděly něco o uhlíkové stopě. Všechny třídy úkoly zdárně splnily a vysloužily si diplom.

Ing. Miroslav Jobák