Na naší druhé hodině Školy na zkoušku jsme pracovali s pohádkou „O veliké řepě“. Žáci plnili nejrůznější úkoly, při kterých rozvíjeli grafomotoriku, zrakovou a sluchovou analýzu, myšlení, představivost a slovní zásobu. Všichni krásně pracovali👍.

Mgr. Klára Štůlová