Na našem dalším setkání jsme se seznámili s abecedou, naučili jsme se slabikovat, určovat počáteční písmena slov, zapsat je a přiřadit k obrázkům. Práce se nám moc povedla.
Mgr. Klára Štůlová