V úterý 20. 6. 2023 se školková zahrada v Krásném Dvoře proměnila na pohádkový les. Děti z místní mateřské školy, zakončily svůj školní rok zahradní slavností. Pro širokou veřejnost, a hlavně pro své příbuzné si připravily divadelní představení, Sněhurka a sedm trpaslíků.“  

Po představení proběhlo tradiční pasování budoucích školáků. Děti odříkaly své sliby, podepsaly se do pamětních knih a byly pasováni na školáky.

 Pro návštěvníky byl připraven i doprovodný program. O zpestření se postaral Koňský Dvorec Chmelištná.  Se svou koňskou show a mazlícími zvířátky, zpestřil velmi slunečné odpoledne. Během celé akce bylo k dispozici občerstvení. Návštěvníci se mohli ochladit v novém mlhovišti, které nám vyrobil pan školník Štelcík.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům. Děkujeme vám, že jste si pro vaše děti vybrali naši školku. Velmi si vážíme důvěry, kterou do nás vkládáte pro vzdělávání Vašich dětí. Vážíme si Vaší celoroční spolupráce a doufáme, že v příštím školním roce bude stejně vynikající.

Děkujeme také Obci Krásný Dvůr a SDH Krásný Dvůr za poskytnutí zázemí pro naší zahradní slavnost a skvělou celoroční spolupráci. Velké poděkování patří také manželům Lněničkovým za zapůjčení stanu. Dále pedagogům MŠ, rodičům dětí za napečení dobrot do stánků, pedagogům I. stupně ZŠ za obsluhu ve stánku a paní Holubové za ušití kostýmů.

Velice si Vaší pomoci vážíme a budeme se těšit na 3. zahradní slavnost v roce 2024. 

Bc. Monika Bartušková, DiS.