Tak a je to tady! To si asi říkali všichni, kteří se dnes sešli před školou. Školní rok 2023/2024 byl slavnostně zahájen společným nástupem před budovou školy. Nejprve si slovo vzala paní ředitelka, která všem popřála hodně zdaru do nového roku, poděkovala správním zaměstnancům za prázdninovou přípravu školy pro zahájení školního roku a přivítala (staro)nové kolegyně do učitelského sboru (paní Štůlová a Zlámalová po návratu z mateřské dovolené, paní Králová a slečna Zelenková jako nováčci našeho učitelského týmu). Následoval okamžik, na který netrpělivě čekali ti nejmenší aktéři – prvňáčci. Z rukou triumvirátu, ve složení paní ředitelka Bejčková, paní starostka Jandová a třídní učitelka Štůlová, převzali postupně pamětní list a drobný dárek. Každý prvňáček si také vyslechl gratulaci od některého z deváťáků, doprovozenou sladkým dárkem. Závěr zahájení tradičně patřil paní starostce a jejímu proslovu. Poté se všichni žáci rozešli se svými třídními učitelkami a učitelem do svých kmenových tříd. 

Mgr. Václav Kotrc