Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z organizačně technických důvodu na pátek 29.09.2023 volný den.

Žáci i rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně 14.09.2023.

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele.     

 

Mgr. Ivana Bejčková