Pěvecké vystoupení si také na Jablečný den připravili žáci 4.ročníku ze ZŠ v Krásném Dvoře. Zazpívali písničky lidové i umělé, které doprovodili na rytmické nástroje. Recitaci střídali se zpěvem v písni Vzpomínka na pravěké doby. Na závěr předvedli pohybovou improvizaci na oblíbenou píseň Kolik je na světě věcí. Vystoupení si prostě užili. 🙂

Mgr.Věra Purnochová