I v letošním školním roce se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili vědomostní soutěže v oblasti IT, kterou pořádá Soukromá střední škola výpočetní techniky v Praze. 1. kolo soutěže probíhá online, 50 nejlepších řešitelů postupuje do 2. kola, které probíhá v budově zmíněné školy. Letos se do soutěže zapojilo 13 952 žáků z 299 škol. Nejlepším řešitelem z naší školy byl Damir Abdrkhmanov, za ním byla dvojice jeho spolužáků z 8. ročníku Daniel Zajden a Tadeáš Vlasák. 

Nejen výše zmíněným žákům, ale i dalším zapojeným děkuji. 

Mgr. Václav Kotrc