Třetí setkání předškoláčků. Ve čtvrtek jsme počítali, zahráli si matematické BINGO, na interaktivní tabuli jsme hledali stejný počet, číslo a slovo, poznávali geometrická tělesa a nakonec jsme si protáhli tělo s písničkou.

paní učitelka Andrea Sobotková