V minulém týdnu jsme se věnovali barevné přírodě. ..Podrobněji jsme se věnovali významu včel nebo pozorovali vývoj motýla.
paní učitelka Monika