Ve dnech 17.5. a 20.5. ve 4.třídě proběhl projekt o našem nejvýznamnějším panovníkovi Karlu IV. Žáci se dozvěděli mnoho nových informací, současně procvičovali učivo mluvnické, při matematice luštili pomocí výpočtů vědomostní tajenky, četli tajný text i pověsti. Pracovali ve skupinách na výukových plakátech, které pak prezentovali.Při pracovních činnostech a výtvarné výchově vyráběli pečeť a svatováclavskou korunu.Na závěr si ve středověkých kostýmech zatančili gotický tanec. 
Mgr. Věra Purnochová