Mezinárodní dětský den jsme letos oslavili v olympijském stylu. Od školky až po naše nejstarší v 9. ročníku jsme se stali vyslanci jednotlivých zemí a na 13 stanovištích zdolávali připravené soutěžní disciplíny. Někde se přenesl míč, někde se (jako při skoku vysokém) přeneslo tělo přes laťku (případně gumu). Na konci zábavného dopoledne obdržela každá třída jako celek sladkou odměnu. Každý jednotlivec si mohl také vybrat drobnou cenu dle vlastního výběru. Závěr vyhlašování všem zpestřil ještě poslední dárek v podobě nanuku. 

Mgr. Václav Kotrc