Přírodovědná vycházka se čtvrťáky dnes byla zaměřena na ekosystém rybník a chráněné živočichy nebo rostliny. Žáci v malých skupinkách řešili dvě tajenky  podle obrázkových karet. Některé odpovědi mohli splnit na základě vlastního pozorování v přírodě. Prošli si během tří hodin celý park. Odměnou jim byl nalezený poklad, který skrýval sladkosti a bublifuky, se kterými si užili hodně zábavy. 

Mgr. Věra Purnochová