PRAVIDLA PRO PROVOZ V DOBĚ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ, PLATNÝ OD 1.9. 2020
 
• Minimalizujte shromažďování osob uvnitř školy, po vyzvednutí dítěte opusťte neprodleně areál MŠ
• Doprovod dítěte omezte na jednu osobu
• Uvnitř budovy používejte zakrytí nosu a úst 
• Nikdo s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, hlavy, svalů, kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.) nevstupuje do MŠ
• Pokud jsou příznaky onemocnění u dítěte patrné již při příchodu do MŠ, nebude přijato
• Pokud se příznaky onemocnění vyskytnou v průběhu dne, rodiče budou neprodleně informováni a dítě si vyzvednou 
• Každé dítě bude mít v igelitovém sáčku podepsanou roušku, kterou si umístí na dané místo (sáček) – informaci podají paní učitelky
• Pokud dítě trpí alergií s příznaky infekce (kašel, rýma), zákonný zástupce předloží lékařské potvrzení či zprávu
• Před vstupem do šatem Vám bude  změřena tělesná teplota a provede se desinfekce rukou. 
• Do odvolání si děti nebudou čistit zuby
Realizací těchto pravidel škola naplňuje svou povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání podle §29 školského zákona.

Vážení rodiče,
školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020. 
Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:00 hodin. 
V čase od 6:00 do 7:45 se budou děti scházet ve třídě SOVIČEK. Děti se ráno přezují ve své šatně a přejdou v bačkorkách do třídy. (přinesou si všechno náhradní oblečení + hygienické potřeby, které budou používat ve třídě)
V 7:45h si je vyzvedne jejich paní učitelka a odvede na svoji třídu.
V 8:00 hodin se brány ZŠ uzamykají a do budovy ZŠ již nebude nikdo vpuštěn!!

Prosíme rodiče, aby při vstupu do budovy, použili dezinfekční prostředky, používali roušky a návleky na boty!!!!!

Děkujeme.