Zveme všechny rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve středu 9.9.2020 od 15:00 hod. v MŠ. 
Na schůzce se dozvíte podrobnější informace k chodu školního roku dle představ, plánů a cílů třídních učitelek. Budete seznámeni s chodem MŠ a plánovanými akcemi, budeme odsouhlasovat příspěvek do KRPŠ. Účast na schůzce nutná!
Prosíme, aby se alespoň jeden ze zákonných zástupců schůzky zúčastnil. 
 
Při vstupu do budovy MŠ, si nezapomeňte nasadit roušku či jinou ochranu dýchacích cest, kterou je nutné mít po celou dobu schůzky, děkujeme za pochopení.