Od pondělí 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost ve škole:

  • žáků 1.stupně základních škol
  • žáků 9. ročníků základních škol
  • žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu střídání celých tříd po týdnu

Režim střídání celých tříd od 30. 11. 2020

Liché týdny

30. 11. – 4. 12. 2020

Sudé týdny

7. 12. – 11. 12. 2020

14. 12. – 18. 12. 2020 21. 12. – 22. 12. 2020
Prezenční výuka

9. + 6. ročník

Prezenční výuka

9. + 8. + 7. ročník

Distanční výuka

7. + 8. ročník

Distanční výuka

6. ročník

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s žáky.

 

Mgr. Ivana Bejčková, ředitelka školy