Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr přerušila podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., § 3 a vyhlášky č. 214/2012 Sb., § 3 z technických důvodů (oprava stropu) v době od 21.12.2020 do 22.12.2020   provoz v Mateřské škole Krásný Dvůr.

Mgr. Ivana Bejčková, ředitelka školy