Po dlouhé covidové odmlce, nás navštívila paní Nováková se svým projektový dnem. Společně jsme se vydali do Vesmíru. Jako kosmonauti jsme se vypravili na dalekou cestu, při které jsme se seznámili s planetami, Sluncem, kometami a jinými vesmírnými tělesy.
Celé naše putovaní vesmírem bylo velice zábavné a naučné.

Monika Zlá, DiS.