Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr, jako příslušný správní orgán přerušila podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., § 3 (organizační důvody) v době vánočních prázdnin ve dnech od středy 23.12.2020 do neděle 03.01.2021 provoz v Mateřské škole Krásný Dvůr. Zákonní zástupci byli seznámeni s kriterii pro umístění dětí v mateřské škole během přerušení provozu na schůzce KRaPŠ 09.09.2020, na informační tabuli OÚ Krásný Dvůr i na webových stránkách školy.

Mgr. Ivana Bejčková, ředitelka školy