Do 22. 1. 2021 předat výchovnému poradci maximálně dvě vybrané střední školy (resp. dva vybrané obory s kódy). Oba obory mohou být na jedné škole. Za správnost údajů zodpovídá žák a jeho zákonný zástupce!

S pololetním vysvědčením žáci obdrží vytištěné a potvrzené přihlášky na střední školy. Ty nejpozději do 1. 3. 2021 musí odeslat na vybrané střední školy (ideálně doporučeně, je možno také osobně v kanceláři dané školy).

Do 15. 3. 2021 si zákonný zástupce žáka vyzvedne osobně zápisový lístek na střední školu. Zápisový lístek se předává pouze zákonnému zástupci proti podpisu. Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení musí zákonný zástupce tento zápisový lístek doručit na vybranou školu.

Na čtyřleté maturitní obory středních škol nebudou na jaře 2021 povinné jednotné přijímací zkoušky. Bude na ředitelích jednotlivých škol, aby na základě počtu podaných přihlášek do 8. března rozhodli, jestli se ve škole zkoušky konat budou, nebo ne. Přijímací řízení na víceletá gymnázia by mělo zůstat beze změny.

V případě dalších dotazů či nejasností se neváhejte obrátit na výchovného poradce, email: kotrc@zskrasnydvur.cz

 

Mgr. Václav Kotrc