Z důvodu přechodu ČR v rámci protiepidemiologického systému (PES) do 5. stupně se mění organizace výuky od 4. 1. 2020. Jak se změna projeví v organizaci výuky?

1. – 2. ročník
– prezenční forma vzdělávání,
– povinnost nošení roušek v celém objektu školy a po celou dobu výuky,
– hudební výchova bez zpěvu, tělesná výchova bez sportovních aktivit,
– jídelna a školní družina v provozu při dodržování protiepidemiologických podmínek.

3. – 9. ročník
– distanční forma vzdělávání,
– upravené rozvrhy.

Mateřská škola funguje v běžném provozu.