Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200. Na základě tohoto opatřední se nad rámec dosavadních opatření zakazuje také osobní přítomnost dětí v mateřské škole a dětí 1. a 2. ročníku.

Distační výuka je tedy poskytována všem ročníkům a také dětem z mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Více informací obdrží rodiče od třídních učitelů.

Mgr. Ivana Bejčková