Vážení rodiče,

na základě vyjádření okresní hygienické stanice vám podáváme informaci k dalšímu postupu ve věci pozitivního nálezu na Covid-19 u třídní učitelky Mgr. Věry Purnochové. Protože děti v době kontaktu s paní učitelkou byly v souladu s protiepidemiologickými nařízeními ve školství vybavené ochranou úst, stejně jako paní učitelka, není nutné nařizovat třídě karanténu, stejně tak není nutné podstupovat s dětmi žádné testy.

Mgr. Ivana Bejčková