Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů s ohledem na aktuální vývoj pandemické situace distančním způsobem v týdnu od 19.04.2021 do 23.4.2021.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání i žádost o odklad školní docházky je možné si stáhnout z webových stránek školy nebo si je po telefonické domluvě osobně vyzvednout v kanceláři školy. Vyplněnou žádost společně s kopií rodného listu mohou zákonní zástupci doručit osobním podáním ve škole nebo poslat poštou. K žádosti o odklad školní docházky dokládá zákonný zástupce doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí si prohlédněte zde.

Mgr. Ivana Bejčková