Vzhledem k pokračující nepříznivé epidemiologické situaci prodloužila Poslanecká sněmovna ČR nouzový stav do 11. dubna 2021. Součástí nouzového stavu jsou protiepidemiologická opatření. Na základě těchto opatření je zakázána osobní přítomnost žáků mateřských a základních škol.

Předškoláci z MŠ a všechny ročníky ZŠ se i nadále budou vzdělávat distačnčním způsobem.

Více informací se rodiče mohou obrátit na třídní učitele.

Mgr. Ivana Bejčková