Distanční výuka trvala dlouhých 6 týdnů. Během těchto týdnů jsme probrali spoustu krásných témat. Společně jsme přivítali jaro, poznávali hospodářská zvířata, seznámili jsme si s nejrůznějšími domácími mazlíčky. Také jsme zavítali do lesa a poznávali volně žijící zvířata.  Společně jsme oslavili Velikonoce. Začali jsme květnou nedělí a zakončili celé putování velikonočním pondělím. Děti kreslily kraslice, pletly pomlázky, zkusily si upéct jidáše, pořádně a sami si uklidily pokojíčky, a hlavně pomáhali doma rodičům. Poslední týden jsme se zabývali tématy: život u vody a život na louce.

Všem rodičům děkujeme za trpělivost, kterou prokázali a nadále i prokazují při plnění pracovních listů a další práce se svými dětmi v režimu distanční výuky. Jsem velmi potěšena, že jste opravdu nic nezanedbali. I když to bylo těžké…

Mám velikou radost, že jsme se pravidelně dvakrát týdně online setkávali a mohli jsme společně pracovat. Byla to krásná doba, ale už se na vás těším ve školce. 😊

 

Monika Zlá, DiS.