Od pondělí 10.5.2021 bude otevřena mateřská škola pro všechny děti bez povinnosti jejich testování i bez povinnosti nošení roušek.

Od pondělí 10.5.2021 se vrací do školy také žáci II. stupně, a to formou rotační výuky, stejně jako žáci I. stupně. Rotační výuka bude probíhat v lichém a sudém týdnu.

Liché týdny: I.+III.+V.+VII.+IX. třída       10.5.-14.5.2021

24.5.-28.5.2021

7.6.-11.6.2021

21.6.-25.6.2021

Sudé týdny: I.+II.+IV.+VI.+VIII. třída       17.5.-21.5.2021

31.5.-  4.6.2021

14.6.-18.6.2021

28.6.-30.6.2021

Testování žáků na přítomnost viru Sars-Cov-2 bude probíhat na II. stupni 2x týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků I. stupně bude probíhat 1x týdně, a to v pondělí. Pokud žák nebude v tyto testované dny přítomen, provede se test ihned po příchodu do školy. K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Povinností všech žáků je mít zakrytá ústa a nos chirurgickou rouškou.

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku provedeného antigenního testu.

Rodičům žáků, kteří budou chtít využívat možnosti stravování ve školní jídelně, doporučujeme spojit se s vedoucí stravování a zkontrolovat, zda jsou děti přihlášeny.

Mgr. Ivana Bejčková