Pálení čarodějnic patří k velice oblíbeným svátkům. Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara.
Už od ranního kuropění jsme do pavoučích sítí vpisovali jména všech přítomných čarodějnic a čarodějů. A že jich nebylo málo! Pak jsme začali počítat všechny nezbytné ingredience, abychom mohli připravit kouzelný lektvar pro naše košťata. Sedli jsme na svá košťata, zdolali jsme překážky, zahnali nepřítele, lovili jsme pavouky v síti nebo ochutnávali hady.
Všem rodičům, děkujeme za spolupráci a čarodějům a čarodějkám za krásné dopoledne.
Monika Zlá, DiS.