Po prázdninách 20/9/2021 nás opět navštívila p. Nováková
Měla pro nás  připravený  program ve kterém  jsme si vyprávěli o úrazech, které  se nám, nebo našim blízkým staly. Vyzkoušeli jsme si samy přivolat lékařskou pomoc, aby přijela záchranná služba,
zahráli si na lékaře, sestřičky a ošetřili raněného (zlomenina,bezvědomí).
Pustili si ukázky dalších možných úrazů, které by nás  čekaly, pokud  nebudeme opatrní.
Jezevec Chrujda nás provázel  opatřeními proti Corona viru (vitamíny, otužování, sportování, čistota, roušky)
Každý si vybral Chrujdovo zdravotní omalovánku a pěkně  ji vybarvil.
Všichni si musíme své zdraví chránit,protože se nedá koupit.
Zábavný program zase rychle uběhl a my se těšíme  na další téma.
 
Kašíková Angelika