Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr, jako příslušný správní orgán přerušila podle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., § 3 z technických důvodů v pondělí 27.09.2021 provoz v Mateřské škole Krásný Dvůr. Zákonní zástupci byli s touto informací seznámeni prostřednictvím webových stránek školy, informační tabule Základní školy a Mateřské školy Krásný Dvůr i prostřednictvím informační tabule OÚ Krásný Dvůr.