Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z technických důvodů na pondělí 27.09. 2021 ředitelské volno.

Uzavřena bude základní škola i školní družina. 

Žáci i rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně 14.09.2021.

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele.