Díky příznivému počasí (a epidemiologické situaci) proběhlo zahájení školního roku tradičně před budovou školy. Všechny přítomné nejprve přivítala svým proslovem ředitelka školy Mgr. Ivana Bejčková. Následovalo přivítání prvňáčků, kteří postupně přijali gratulaci, věcný dar a uvítací list od paní ředitelky, třídní učitelky Mgr. Simony Klánové a starostky obce Krásný Dvůr Mgr. Ley Jandové. Karafiátem a pár milými slovy také každého prvňáčka přivítal některý z žáků 9. ročníku. Ke svému prvnímu školnímu dni se sešlo 15 natěšených dětí.

Mgr. Václav Kotrc[Best_Wordpress_Gallery id=“387″ gal_title=“Přivítání prvňáčků 2021/2022″]