Chtěli bychom moc poděkovat panu M. Vaňourkovi, za sponzorský dar (brambory), který věnoval naší kuchyni a hlavně našim strávníkům. Velký dík patří také P. Vaňourkovi za dodání až na místo.

Poděkování patří také rodině Hodíkových, kteří školní jídelně věnovali hroznové víno.

Mockrát děkujeme

Vedení školy a kolektiv kuchařek