Po prázdninách 20/9/2021 nás opět navštívila p. Nováková.
Měla pro nás  připravený  program, ve kterém  jsme si vyprávěli o úrazech, které  se nám, nebo našim blízkým staly. Vyzkoušeli jsme si samy přivolat lékařskou pomoc, aby přijela záchranná služba,
zahráli si na lékaře, sestřičky a ošetřili raněného (zlomenina, bezvědomí). Pustili si ukázky dalších možných úrazů, které by nás čekaly, pokud nebudeme opatrní. Jezevec Chrujda nás provázel opatřeními proti Corona viru (vitamíny, otužování, sportování, čistota, roušky). Každý si vybral Chrujdovo zdravotní omalovánku a pěkně ji vybarvil. Všichni si musíme své zdraví chránit, protože se nedá koupit.
Zábavný program zase rychle uběhl a my se těšíme na další téma.
 
Kašíková Angelika