V sobotu 2.10. dopoledne se sešli žáci 2.,3.a 4.ročníku,aby zahájili každoroční podzimní akci na zámku v Krásném Dvoře.Zazpívali lidové i umělé písně, které doprovodili na rytmické nástroje.Nejvíce však překvapili tanečkem mazurky na příznačnou píseň Měla babka čtyři jabka.Patří velký dík rodičům,kteří své děti na tuto akci doprovodili a podpořili tak premiérové snažení svých ratolestí. Ty toto nové pásmo nacvičily během 14 dní pod vedením Mgr.Věry Purnochové.

Mgr. Věra Purnochová