Jako každý rok, tak i letos jsme v Mateřské škole uskutečnili rodinnou soutěž o nejkrásnějšího skřítka Podzimáčka.
Rodiče s dětmi , měli za úkol vyrobit skřítka nebo jeho kamarády z přírodních materiálů. Rodinná fantazie neznala meze a tak nám děti na výstavu přinesly nádherné a někdy až velmi originální kousky. I letos, to měla porota velice těžké, ale nakonec ze všech krásných Podzimáčků vybrala 3 nejkrásnější. Na 1. místě se umístil Lukášek Olah se svým mechovým mužíčkem. Na 2. místě se umístil Jiřík Holub a na 3. místě se umístil dýňový koník , Esterky Sturmové. Všechny děti, které se soutěže zúčastnily, získaly diplom a balíček s odměnou. Ráda bych touto cestou poděkovala všem dětem a jejich rodičům, prarodičům, kteří se do soutěže zapojili. Velké díky patří také porotě, ve složení: ředitelka I. Bejčková, kuchařky, uklízečky, školník, učitelky a děti z I. a II. třídy ZŠ a samozřejmě i děti z MŠ. Moc děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Monika Zlá, DiS.