ZŠ a MŠ Krásný Dvůr se zařadila do skupiny institucí, které se aktivně zapojily do Evropského týdne programování. Více o této iniciativě si můžete přečíst zde. O tom, jakou formou se žáci naší školy zapojí se můžete informovat po kliknutí na tento odkaz.

A jak proběhlo samotné zapojení? V hodinách fyziky a zeměpisu žáci využívali techické programovatelné pomůcky. Podstatou bylo pochopení podstaty programování. Nejprve 7. ročník v hodině fyziky použil Ozobota, s jehož pomocí rozlišovali pohyb rovnoměrný/nerovnoměrný, přímočarý/křivočarý a posuvný/otáčivý. Ozobota využili také žáci 6. ročníku v hodině zeměpisu. Nejprve vytvořili mapu obce, ve které žijí a následně naprogramovali Ozobota, aby částí této obce projel. Na závěr se do Evropského týdne programování zapojil 8. ročník. V hodině fyziky si zpestřili téma výpočtů práce a výkonů. Ze stavebnice Lego WeDo 2.0 sestavili výtah. Následně jej pomocí tabletu naprogramovali, aby zvedal a spouštěl náklad. Ze získaných údajů poté dopočítali práci a výkon vykonaný motorem výtahu.

Zapojení do celosvětového projektu potvrzuje níže uveřejněný certifikát.

Mgr. Václav Kotrc