Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z důvodu zhoršující se epidemické situace od pondělí 20.12.2021 do středy 22.12.2021 volné dny. 

 Uzavřena bude základní škola i školní družina.

Žáci i rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně 16.12.2021.

O vyhlášení volného dne informovala ředitelka školy zřizovatele.     

Mgr. Ivana Bejčková