„Děkujeme Ježíšku!“ zaznělo konečně od všech žáků ze 2.třídy,kteří přišli po Novém roce do školy. Radost jim udělaly různé hry,stavebnice,karty a hrací koberec. Dík patří především rodičům,kteří přispěli sladkým pečením do podzimního stánku na Jablečném dni, z jehož prodeje mohly být tyto dárky pořízeny.

Mgr.Věra Purnochová