V mateřské škole se celý týden věnuje tříděním odpadů, ochranou naší planety nebo recyklací. V pátek 22.4.2022, jsme společně oslavili ,, Den Země.“ Sbírali jsme po obci odpadky a společně roztřídili do správných kontejnerů. Na školkové zahradě, jsme vysázeli zeleninu a okrasné stromy, nebo jsme seli semínka zeleniny do nově opravených záhonků, které nám pan školník připravil.
 
Monika Zlá, DiS