Ve čtvrtek nás opět navštívila Lenka Nováková se svým programem.
Dětem zahrála divadlo ,,O bledém Josífkovi.“
Povídali si o důležitosti vitamínů v ovoci a zelenině.
Monika Zlá, DiS