V minulém týdnu nás opět navštívila Lenka Nováková se svým programem.
Tentokrát na téma: ,, Báječný Pravěk.“ Povídali si s dětmi, o tom co se dělo v Pravěku. Tančili kolem ohně a přivolávali déšť. Zjišťovali jak žily jeskyní lidé, co jedli, kde bydleli a s čím si hráli. Následně pak děti využily znalosti a kreativně se zapojily do kresby uhlem. Tímto děkujeme za zpestření dní ve školce.

Kateřina Pilná